Başlık

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Aylık arşivEkim 2016

Jojutsu İle Jodo Arasındaki Fark

fig

Kılıç kullanan bir saldırgana karşı 1.28 m.lik sopa kullanılan eşsiz bir savunma sanatıdır. Jojutsu özellikle ve sadece bu amaç için geliştirilmedi. Gerçek amaç; belirli bir savaşçıyı bozguna uğratmaktı. Bir “Kılıç Aziz”i tüm zamanların en ünlü ve en saygın samurayı Miyamoto Musashi ve Muso Gonnosuke nin efsanevi düellosu Jojutsu sanatını ortaya çıkardı. Daha doğrusu “Jojutsu tarihini ”yazmış oldular.Jojutsu, bu olayı takip eden yıllar boyunca, 12 ana blok ve saldırı temeline dayanan 64 özel teknikle gelişti. Daha yakın tarihinde ise 12 Seitei Jodo Kata şekli özümsendi (Kata; standart eşli çalışma şablonu). Böylece 12 modern kata JODO (JO’nun yolu), 64 eski waza ise JOJUTSU olarak şekillenmiş oldu.

jo

 JO NEDİR?

 Samuray’ın her savaş sanatında olduğu gibi, JOJUTSU da BUSHIDO ilkeleriyle demlenmiştir (şekillenmiştir). Bununla birlikte, Jojutsu’nun karakteri Jo’nun oluştuğu şartları gözönüne alındığında eşsizliğini  korumaktadır. İlk bakışta Jo’yu zalim bir samuray kılıcından korunmak için yeterli görmek çok zordur. Yine de Jo, kılıca karşı daha kesici olabilecek özelliklere ve fazla avantajlara sahiptir.

Jodo Terminology Ve Kısa Sözlük

 

KOMUTA SÖZCÜKLERİ

Tai So Yoi Jo sol kolun arkasına yerleştirilir, yere dik bir şekilde elde tutulur.
Sage Jo Jo sağ kolun arkasına yerleştirilir ve dik bir şekilde silah gibi tutularak yürünür.
Tsune No Kamae Vücut gerçek, doğal duruşu alır, jo sağ tarafta tutularak ucu rakibi merkezler.
Honte No Kamae Vücut doğal duruşunu gardla beraber alır ve jo rakibin gözlerine doğru merkezlenir, öndeki el düzgün pozisyondadır.
Gyakute No Kamae Vücut doğal duruşunu gardla beraber alır ve jo rakibin gözlerine doğru merkezlenir, öndeki el ters pozisyondadır.
Hiki Otoshi No Kamae Vücudun doğal gard duruşu jo ile birlikte yan pozisyondadır.
Ichi Monji No Kamae Jo pozisyonunu ‘Tsuki Hazushi Uchi’ için alın, joyu başın üzerinde dik bir şekilde tutun, ellerden herbiri jonun bitimini kavrayacak.
Hasso No Kamae Kılıç pozisyonunu alın ve sağ tarafta tutun, ucunu yukarı kaldırın ve 45˚lik bir açıyla dönüp tsubayı rakibin ağzına göstercek şekilde merkezleyin.
Yamae Bütün aktiviteleri hemen durdurun, joyu Honte No Kamae pozisyonuna getirin ve daha fazla talimat için bekleyin.
Motoe Tsune No Kamae pozisyonuna dönün.
Itchi Kotai Eşinizle pozisyonunuzu değiştirin, silahları değiştirmeyin.
Shi Uchi Kotai Silahınızı eşinizinkiyle değiştirin.
Osame Kılıcı kaldırın (yerine koyun)
Jo Osame Joyu kaldırın
Yoi Başlamak için hazırlanın
Hajime Başlayın
Kiyotsuke Dikkat (başlangış ya da bitiş için)
Rei Selamlama
Sensei Ni Rei Hocayı selamlayın
Maware Migi Hakkında-yüz (sağ tarafı eksenleyin)
 

      

KISA SÖZLÜK

Shin Ruh, Kami de denilebiliyor
Do Yol, kişisel gelişim için yön ya da yöntem
Muso Hayal ya da görme gücü, aynı zamanda Jodo’nun kurucusunun ismi, Muso Gonnusuke
Ryu Savaşçı yeteneği olanların toplandıkları okul
Jodo Kısa bir asayla yapılan idman
Tandoku Kişisel (tek) çalışma (kihon tandoku), aynı zamanda shitori geiko da denilir
Sotai 2 kişinin bokken ve jo ile çalışması (kihon sotai), aynı zamanda futari geiko da denilir
Kihon Basit hareketler ve teknikler
Kata İlkeleri kullanma amacı güden, idmandaki hareketlerin düzenli olarak sıralanması
Kamae Mücadeleci ruhun ve gönüllülüğün duruşu
Shisei Vücut duruşu
Migi Sağ
Hidari Sol  
Ma-Ai Rakiple aranızdaki mücadele mesafesi, karar ve nişan mesafesi
Sensei Hoca – eğitmen
Shihan Büyük – usta hoca
Bokken Tahtadan idman kılıcı
Jo Tahta sopa
Shidachi Jo kullanan taraf      (Talebe  tarafı)
Uchidachi Bokken kullan taraf  (Hoca tarafı)
 

 

Jojutsu Çalışma ve Gelişim Evresi

Jojutsu Çalışma ve Gelişim Evresi

 JODO KIHON WAZA

 

JODO TEMEL TEKNİKLER

 

1-hunte-uchi
Jo animasyon
batto3
Ken Suburi
animation2
Ken Batto

Uzakdoğu Savaş Sanatları Ve Kültür Derneği Shibumi Dojo  

Shinto Muso ryu jo jutsu temel teknikleri                              Katori shinto ryu ken jutsu batto'lar

1. HonteUchi                             7. Kuri tusuke                                     1. Shomen uchi        6. Niki tsuke

2. Gyakute Uchi                        8. Kuri hanashi                                   2. Kiri keashi            7. Seigan no tachi

3. hiki otoshi uchi                     9. Tai atari                                          3. Kesa kiri                8. İchi ran no tachi  

4. Keshi tsuki                            10. Tsuki hazuchi uchi                     4. Uke mawashi          9.Ran ai no tachi

5. Gyaku te tsuki                      11. Do barai uchi                              5. Uchi otoshi             10. Tusubawari no tachi

i6. Maki otoshi                          12. Tai hazushi uch

DERECE KYU VE DAN SEVİYESİ İÇİN  BİLİNMESİ GEREKEN HAREKETLER
HACHI KYU

8. KYU 

JO SUBURİ

1) KAMAE                         ( DURUŞLAR )

2) SHOMEN UCHI            ( SAĞ, SOL )   ( JO SUBURİ )

3)  HONTE UCHI               ( JO SUBURİ )  

4) GYAKUTEUCHI           ( JO SUBURİ )    

5) HIKIOTOSHIUCHI      ( JO SUBURİ )    

NANA KYU

7. KYU

JO×UCHIKOMI
1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI

ROKU KYU
6. KYU TANDOKUDOSA  JO TARAFI1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI
GOKYU

5. KYU

 TANDOKUDOSA  JO TARAFI7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

YONKYU

4. KYU

 SOTAI DOSA  

KEN VE JO TARAFI

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI

SANKYU

3. KYU 

SOTAI DOSA

7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

NIKYU

2. KYU 

SEITEI KATA  KEN VE JO TARAFI1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE

ICHIKYU

1. KYU 

SEITEI KATA  KEN VE JO TARAFI4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI

SHODAN 

1. DAN 

SEITEI KATA

8) TACHI OTOSHI
9) RAI UCHI
10) SEIGAN
11) MIDARIDOME

NIDAN

2. DAN

OMOTE

1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

CHUDAN

1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE×ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN
  RAN AI

SANDAN

3. DAN

KAGE  İsimleri OMOTE gibi

1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

YON DAN

4. DAN

 SAMIDARE 1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN×ZEN
5) MIJIN×GO
6) GANTSUBUSHI
 GOHON NO MIDARE)  1)TACHIOTOSHI×NO×MIDARE
2) SAKAN×NO×MIDARE
3) KENGOME×NO×MIDARE
4) KASUMI×NO×MIDARE
5) SHAMEN×NO×MIDARE
GO DAN

5. DAN

OKU1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI
9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

HIDENOKU'DAN SONRA  ( OKUIRI )SHOMOKUROKU

GOMOKUROKU

MENKYO

MENKYO KAIDEN

GİZLİ TEKNİKLER İÇERİR.

SHINTO MUSO RYU JOJUTSU ÖĞRETİSİ

SHINTO MUSO RYU JOJUTSU
(1) KEN×SUBURI  1) SHOMEN×UCHI
2) KIRIKAESHI
3) KESAGIRI
4) UKEMAWASHI
5) UCHIOTOSHI

(2) KEN×BATTO1) NUKITSUKE
2) SEIGAN×NO×TACHI
3) ICHIREI×NO×TACHI
4) RAN×AI× NO×TACHI
5) TSUBAWARI×NO×TACHİ
(3) JO×SUBURI1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI
(3) JO×SUBURI
1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI
(4) JO×UCHIKOMI
1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) MAKIOTOSHI
(5) TANDOKUDOSA1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI
7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)
(6) SOTAI DOSA
1                 12
Same names as TANDOKU DOSA
(7) SEITEIGATA1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE
4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI
8) TACHIOTOSHI
9) RAIUCHI
10) SEIGAN
11) MIDAREDOME
12) RAN×AI
(8) OMOTE1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI
(9) CHUDAN1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN
(10) RAN AI
1) RAN AI
(O×DACHI)

2)  RAN AI
(KO×DACHI)
(11) KAGE1            12   Same names as OMOTE
  SAMIDARE  
1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN ZEN
5) MIJIN GO
6) GANTSUBUSHI
GOHON×NO×MIDARE1) TACHIOTOSHI NO MIDARE
2) SAKAN NO MIDARE
3) KENGOME NO MIDARE
4) KASUMI NO MIDARE
5) SHAMEN NO MIDARE
(14) OKU1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI

9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

Türkiye’ deki Shinto Muso Ryu Jojutsu Dan Sahipleri

Türkiye’ deki Shinto Muso Ryu Jojutsu Dan Sahipleri


       Adı Soyadı

   Dojosu

Dan Seviyesi

Tarih

1

Ahmet Kösoğlu

Shibumi Dojo

Yon Dan (4. Dan)

 03 Eylül 2014

2

Burak Sungur

Shibumi Dojo

San Dan (3. Dan)

 27 Mart 2011

3

Yavuz Bedir

Shibumi Dojo

San Dan (3. Dan)

 24 Mart 2012

4

Ömer Mardin

Shibumi Dojo

San Dan (3. Dan)

 03 Eylül 2014

5

Barış Erkin Gül

Shibumi Dojo

San Dan (3. Dan)

 03 Eylül 2014

6

Selçuk Büyükaltay

Shibumi Dojo

San Dan (3. Dan)

 9 Ekim 2015

7

İlknur Küçük

Shibumi Dojo

Ni  Dan  (2. Dan)

 24 Mart 2012

8

Ceyhun Aslan

Shibumi Dojo

Ni  Dan  (2. Dan)

 03 Eylül 2014

9

Faik Altuğ Okdemir

Shibumi Dojo

Ni  Dan  (2. Dan)

 03 Eylül 2014

10

Ahmet Karatay

Shibumi Dojo

Ni  Dan  (2. Dan)

 03 Eylül 2014

11

Ergün Gök

Shibumi Dojo

Sho dan (1. Dan)

 03 Eylül 2014

12

Levent Bütün

Shibumi Dojo

Sho dan (1. Dan)

 24 Mart 2012

13

Emre Okucu

Shibumi Dojo

Sho dan (1. Dan)

 24 Mart 2012

14

Süha Bağdat

Shibumi Dojo

Sho dan (1. Dan)

 23 Mayıs 2006

15

Kerem Dalgayaran

Shibumi Dojo

Sho dan (1. Dan)

 08 Haziran 2008

16

Özgür Özdural

Shibumi Dojo

Sho dan (1. Dan)

 08 Haziran 2008

Türkiye’ deki Jojutsu Kyu Sahipleri

Türkiye’ deki Jojutsu Kyu Sahipleri

                Adı Soyadı Kyu Seviyesi Tarihi
1 Görkem Dosdoğru 1. Kyu  03 Eylül 2014
2 Efe Sarıahmetoğlu 1. Kyu 09 Ekim2015
3 Ünal Muhlis Ergenç 2. Kyu 27 Mart 2011
4 Kadir Erdemci 3. Kyu 23 Mart 2005
5 Boğaç Özgen 3. Kyu 23 Mart 2005
6 Mehmet Kılıç 3. Kyu 09 Mart 2007
7 Artur Kazancı 3. Kyu 21 Aralık 2007
8 Tayfun Toksoylu 3. Kyu 21 Aralık 2007
9 Fatih Akbulut 3. Kyu 11 Haziran 2008
10 Banu Dosdoğru 3. Kyu 27 Mart 2011
11 Gökhan Gürlek 3. Kyu 27 Mart 2011
12 G.Gürkan Yardımcı 4. Kyu 23 Mart 2005
13 Muhsin Kösoğlu 4. Kyu 23 Mart 2005
14 Salih Erdemci 4. Kyu 23 Mart 2005
15 Mehmet Demet 4. Kyu 23 Mart 2005
16 M. Akif Malatyalı 4. Kyu 23 Mart 2005
17 Nedim Sarrac 4. Kyu 9 Mart 2007
18 İlker Karamustafaoğlu 4. Kyu 21 Aralık 2007
19 Güzin Yener 4. Kyu 11 Haziran 2008
20 Erol Akbulut 4. Kyu 23 Mart 2005
21 Erkan Aslan 4. Kyu  03 Mart2014
22 Serdar Özdil 5. Kyu  09 Mart 2007
23 Roman Kolokoviç 5. Kyu  09 Ekim2015
24 Kaan Can 5. Kyu   09 Ekim2015
25 Orhan Değirmencioğlu 5. Kyu  09 Ekim2015
26 Barış Akyıldız 5. Kyu  09 Ekim2015
27 Uluğ Ürün 5. Kyu  09 Ekim2015
28 Emre Esen 5. Kyu  09 Ekim2015
29 Canberk Güzgeren 5. Kyu 11 Haziran 2008
30 Seyhun Altıok 5. Kyu 11 Haziran 2008
31 Deniz Ölmez 5. Kyu 18 Haziran 2011
32 Egehan Eğitim 5. Kyu 11 Haziran 2008
33 Efe Onur 5. Kyu 03 Eylül 2014
34 Melis Süer 5. Kyu 13 Haziran 2009
35 Jülide Çağlı 6. Kyu 03 Eylül 2014
36 Berk Özbek 6.Kyu 03 Eylül 2014
37 Demet Ezgi 6.Kyu 09 Ekim2015
38 Osman Saban 6.Kyu 09 Ekim2015
39 Firdevs Burçkin 6.Kyu 13 Haziran 2009
40 Levent Yavuz 7.Kyu 27 Mart 2011
41 Oktay Gürsoy 7.Kyu 19 Haziran 2012
42 Sezer Ergun 7.Kyu 19 Haziran 2012
43 Aslı yıldırım 7.Kyu 03 Eylül 2014
44 Şevval Tuğçe 7.Kyu 03 Eylül 2014
45 Şeref Umut 7.Kyu 03 Eylül 2014
46 Anıl Bolayır 7.Kyu 03 Eylül 2014
47 Anıl Yurdakul 7.Kyu 03 Eylül 2014
48 Rob Booth 7.Kyu 03 Eylül 2014
49 Nevzat Boztaş 7.Kyu 03 Eylül 2014
50 Ada Başar 7.Kyu 09 Ekim2015
51 Sarp Sağdıç 7.Kyu 09 Ekim2015
52 Ufuk Aykol 7.Kyu 19 Haziran 2012

09 Ekim2015

Jojutsu ile jodo arasındaki fark nedir?

JOJUTSU İLE JODO ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kılıç kullanan bir saldırgana karşı 1.28 m.’lik sopa kullanılan eşsiz bir savunma sanatıdır Jojutsu. Özellikle ve sadece bu amaç için geliştirilmedi. Gerçek amaç; belirli bir savaşçıyı bozguna uğratmaktı. Bir “Kılıç Aziz”i tüm zamanların en ünlü ve en saygın samurayı Miyamoto Musashi ve Muso Gonnosuke’nin efsanevi düellosu Jojutsu sanatını ortaya çıkardı. Daha doğrusu “Jojutsu tarihini ”yazmış oldular. Jojutsu bu olayı takip eden yıllar boyunca 12 ana blok ve saldırı temeline dayanan 64 özel teknikle gelişti. Daha yakın tarihinde ise 12 Seitei Jodo kata şekli özümsendi. ( Kata; standart eşli çalışma şablonu). Böylece 12 modern kata JODO (JO’nun yolu), 64 eski waza ise JOJUTSU olarak şekillenmiş oldu.

JO NEDİR?  

Samuray’ın her savaş sanatında olduğu gibi, JOJUTSU da BUSHIDO ilkeleriyle demlenmiştir (şekillenmiştir). Bununla birlikte,Jojutsu’nun karakteri Jo’nun oluştuğu şartları gözönüne alındığında eşsizliğini  korumaktadır. İlk bakışta Jo’yu zalim bir samuray kılıcından korunmak için yeterli görmek çok zordur. Yine de Jo, kılıca karşı daha kesici olabilecek özelliklere ve fazla avantajlara sahiptir.

Nishoka Tusuneo Sensei ve Jo’nun saf akışı,

Nishoka Tusuneo Sensei ve jo'nun saf akışı,

 Nishioka Tsuneo Yasunori Sensei, Jojutsu sanatını çalışan Amerikalı öğrenci grubuna ne vermek istiyordu?

Ömrünün çoğunu jo tekniklerini geliştirmeye harcayan, Seiryukai organizasyonunun başı diyor ki; “bu tek başına waza (teknikler) değildir. Waza’nın ötesine, seishin‘e (ruha) gitmeniz gerekir 

Nishioka, Atlanta ve Baltimore’dakiler de dahil birçok Jo kulübünü ziyaret ettiği ve gelişmiş teknikleri gösterdiği Amerika turunun sonuna gelmişti. Bu mülakat, bir Kore restoranındaki gayrıresmi bir akşam yemeği ve Quintin Chambers’ın başkanlığını yaptığı Hawaii Shinto Muso Ryu Jo gurubunun üyeleri ile gerçekleştirilen bir çalışma sırasında tamamlanmıştır.

70 yaşındaki Nishioka, budo eğitimine 56 yıl önce 14 yaşındayken rastlantı eseri başlamıştır. Savaş öncesi Japonya’da, devlet okullarının pek çoğunda beden eğitimi derslerinde zorunlu olarak judo veya kendo eğitimi verilirdi. Ancak Yakan Gakko Orta Okulu çok küçüktü ve beden eğitimi dersleri yoktu. Bir tür Budo eğitimi arayışıyla, büyük öğrencilerden biri Shinto Muso-Ryu sisteminin Tokyo’da önderliğini yapan Shimizu Takaji ile tanıştı.

“Japonya’nın bir numaralı eğitmeniydi” diye hatırlıyor Nishioka.

Nishioka, Shimizu ve Jo eğitimine dört elle sarıldı. Okula gittiği sürece ve mezuniyeti sonrası çalışırken sabahları eğitim alıyor ve sonrasında akşamüstü 5’te Shimizu Sensei’nin Dojo’suna dönerek gece 10’a kadar çalışıyordu. Bu düzeni 5 sene aksatmadan devam ettirdi.

“Zor olduğunu düşünmedim” diyor gençlik yıllarını hatırlayarak gülümseyen Nishioka. “Shimizu Sensei iyi bir eğitmendi ve bu zamanlar mutluluk zamanlarıydı”.

“Birçok kişi okul sonrası eğitimini bıraktı. Ben bırakmadım. Evlendim, şirket değiştirdim, ama gene de 5 sene boyunca Shimizu Sensei ile her gün çalıştım, sonrasında haftada üç güne düşürdüm.”

Bu arada, şubat 1945’te Kraliyet ordusuna çağırıldı. Büyük şans olarak, savaş aynı yıl ağustos ayında sona erer ve bir çizik bile almadan eve döner.

“Benden önce savaşa giden arkadaşlarımın ve öğrencilerin yarısından çoğu asla geri dönmediler, öldüler.” “Ben şanslıydım” diyor Nishioka.

Savaş sonrası, budo eğitimlerinin çoğu, General Mac Arthur yönetimindeki Amerikan ordusunun önderliğini yaptığı işgal kuvvetleri tarafından yasaklanmıştı. Her nasılsa Jo’ya izin verilmişti. Shimizu Sensei’in Tokyo polisinde temel metodları öğretmesine izin verilmişti ve bir miktar kendo hocası da Budo eğitimlerine devam edebilmek amacıyla bu sınıflara katılmışlardı.

“Savaş öncesi ve sonrası eğitim hemen hemen aynıydı” diyor Nishioka. “Ama toplum değişmişti ve eğitimin amacı değişmişti. Benim yaşımdaki ve üstü Budo talebeleri, Budo’yu yaşam ve ölüm olarak ele almışlardı. Bugünkü durum yoktu”.

Shimizu ve Otofuji Sensei ile çalışmalarına devam eden Nishioka, menkyo kaiden ustalığı diplomasını Shimizu’dan aldı ve Seiryukai’yi başlattı. İsim hocasına hürmetinin göstergesiydi. Temiz ve saf demek olan “Sei” aynı zamanda Shimizu Sensei’nin isminde kullanılan Çince karakterdir (shi olarak okunur). “-ryu-” akış veya kaynağı anlatır ve “-kai” organizasyon/dernek demektir. Böylece Seiryukai, “Shimizu Sensei’den türetilen stil organizasyonu” anlamına geldiği gibi “Geçmiş budonun saf bir şekilde geleceğe aktarılma stili- organizasyonu” anlamına da gelebilir.

Seiryukai’nin uyguladığı Jo, bu durumda, Shinto Muso-Ryu Jo, Shimizu-ha’dır (Shimizu stilinin Shinto Muso-Ryu temel sanatı). Nishioka, Tokyo’da birçok kiralık veya ödünç alınmış yerlerde eğitim verdi, ancak Seiryukai Jo’ya özel bir merkez Dojo’su yoktu.

“Tokyo’da toprak fiyatları inanılmazdır” diye yorumluyor ” bu fiyatlarla bir Dojo’ya sahip olamadım”

Nishioka, genel olarak Jo ve Budo hakkında ilginç fikirlere sahiptir…

Nishioka Düşünceleri:

“Yirmi yaşından sonra Budo’ya başlamak zordur. Beyin ve beden sertleşir. Yapabilirsiniz, ancak tekniğin vücudunuza girmesi zorlaşır. Yirmi yaşından sonra, teknikler önce beyne girmelidir. Daha iyisi, bedeninizin çok fazla düşünmeden öğrenmesidir. Böylece vücut hatırlar (karada de motte). Piano, vs öğrenimi de aynıdır. Bu sebeple orta okul ve lise yılları önemlidir ve en iyi öğrenme zamanıdır.”

Tekrar ve tekrar Nishioka Sensei vurguluyor ki; Jo “bir askeri sanat değildir, savaş sanatıdır”. “Arada büyük fark vardır” diyor. Quintin Chambers Sensei ilave ediyor ki; savaş sanatı bir anlamda “şövalyelik ruhudur”.

Her öğrenci Jo tekniklerini kendisi için çalışmalıdır, körlemesine hocasını taklit etmemelidir. “Shimizu Sensei çok kısa boyluydu” diyor Nishioka” bazı durumlarda boyundan dolayı Jo’su yere vururdu”. Bazı öğrenciler, kendi boylarına aykırı içler yaptıklarını bilmeden körlemesine Shimizu Sensei’i taklit ettiler.

Nishioka, mutlulukla, birçok Amerikalı’nın Budo ile ilgilendiğini söylüyor, ancak bazı Amerikalılar’ın Budo hakkında garip fikirleri olduğunu da gözlemiş. “Bazıları bunun ninjitsu gibi veya insanları yenmek için bir şey olduğunu düşünüyor. Bu çok yanlış”

Modern Jo, All-Japan Kendo Federation’da bağlı olduğundan dolayı sportif bir Budo olan kendonun ağır bir şekilde etkisi altındadır. Nishioka, bu hem iyi hem kötü diyor. “Eski tekniklerin ve anlamlarının farkında olmanız gerekir”. Örneğin, Nishioka’ya göre, jodan (kılıcın kafanın üstünde tutulduğu duruş), straigth men (rakibin kafasına direk kesme vuruşu) ve diğer yukarı tutuş pozisyonları, modern kendo etkileşimidir. Eski zamanlarda Samurai’lar zırh giyerken, saldırıların çoğu kesa (açısal) idi ve duruş genelde hasso idi (kılıç yukarı doğru çeneye yakın). Kyushu’da çalışılan jodo, halen eskiyi muhafaza ediyor.” Ama her ikisini de çalışmak gerekir” diye tamamlıyor.

Klasik anlamda gerçek bir dövüş, kılıçlar çapraz tutulduğunda başlar. Yeteri kadar iyiyseniz, kötü niyeti hissedebilir ve saldırı daha başlamadan önleyebilir veya nasıl önleyeceğinizi planlayabilirsiniz. Bu rakibin sakki’sini (öldürme ruhu) hissedebilme yeteneğidir. Ayrıca kendi kuvvetinizi rakibin yetenekleri ile ayarlayabilmelisiniz.

Çalışmalarda eşiniz sakki üretmez, çünkü bu sadece çalışmadır. Ama gerçek bir ölüm kalım durumunda, yıllarca Budo eğitimi almış biri, sakki’yi kolayca hissedebilir. “Eğer bu bir shinken shobu (gerçek silahlarla ölümüne düello) ise, kılıçlardan önce sakki dövüşür”. “Size meydan okuyanı yenemeyeceğinizi biliyorsanız, sadece ‘sen bana göre çok iyisin’ diyerek dövüşten kaçınabilirsiniz”. Nishioka gülerek devam ediyor “Bu da stratejidir. Herşeyden önce yenilgiyi önlemektir”.

Silahlar elde hafif ama sıkıca tutulmalıdır. Kavrama çok hafifse silah düşer. Kavrama çok sıkı ise dogu (alet/silah) “ölür” . Bu sebeple iai-do ‘da kılıç tutuşu çok hafiftir. “Keserken bileğinizdeki boşluğu kullanmanız gerekir” diyor Nishioka.

Amerika’ya Geliş

         Nishioka’nın Amerika’ya ilk gelişi iş sebebiyleydi. Kendi jenerasyonundaki Japonlar’ın aksine, büyük şirketlerden çok önce kelime işlemci makinaları işine cüret etti. Otuz yıl önce, Phoneix Arizona’ya, bir amerikan yazılım şirketi ile anlaşma yapmaya geldi- ki, bu ilk Japonca kelime işlemcilerini oluşturacaktı. Yeni teknolojilere karşı açık fikirliliği bugün de devam etmektedir. Amerika’ya son seyahatlerinden birinde, Apple şirketinde, bilgisayar yenilikleri ve prototiplerin gösterildiği bir laboratuar turu yapmıştı. Şeker fabrikasında bir çocuk gibiydi.

Nishioka’nın şirketi, Japonca kelime işlemcisi işinde ilkti. Pazardaki klavye ile yazma isteksizliği ile mücadele etti… “Sonra Toshiba ve diğerleri bu işe girdiler” diye gülüyor ve ‘büyük oğlanlar’ geldiğinde kârlarının nasıl azaldığını ekliyor.

Şimdi bile, yarı emekli durumunda, Tokyo’da Tachikawa’da bir binada aile şirketinde çalışıyor. Nishioka’nın çalışmaktan da Budo çalışmak kadar hoşlandığı kolayca görülebilir. Yüksek teknoloji veya Budo teknikleri konuşurken gözleri parıldıyor.

Nishioka Sensei, ryu’nun yaratıcısı Muso Gonnusuke hakkında çok fazla şeyin bilinmediğini ekliyor. Kesin olarak bilinen, doğduğu, yaşadığı, Homan dağında meditasyon yaptığı, Miyamoto Musashi ile dövüştüğü ve biryerlerde öldüğü. Bunun dışındaki herşey, Nishioka’nun ifadesine göre, tahminden ibarettir. Gonnusuke’nin renkli karakteri, gölgede kalmış tarihi bir kişiliğin sonradan renklendirilmesidir. “Bu kısım büyük olasılıkla makyajdır” diyor Nishioka.

Askeri Shogun’luğun sonunda, 1800’lerin sonunda, Hirano Kichizo Noei ryu’nun ustası (soke) oldu ve Kuroda ailesi içinde çok meşhur oldu. Oğlu, Kumiomi de Jojutsu çalıştı, ancak Nishioka’ya göre menkyo belgesine sahip olamadı. Kumiomi 31 yaşındayken Jobo Kojitsu’yu yazdı (Jo ve Bo’nun gelenekleri). Kumiomi, Gonnosuke hikayelerini ilk yazan kişidir.

“Bu hikayeler, fantastik ve abartılıydı” diye inanıyor Nishioka.

Jo’yu, seminerler vererek, Japonya’nın dışında yaygınlaştırma girişimleri, yarı emekliliğinden sonra başladı. “Shimizu Sensei’nin metodunu ve ruhunu mümkün olduğunca aktarmak istiyorum” diyor.

“…. Gijutsu (metodlar), densho (gelenek) ve seishein (ruh) dahil olmak üzere, Shimizu Sensei’nin saf metodlarını aktarmak istiyorum.”

Bu makale jojutsu.com sitesinde Tengu Press’den Wayne Muromoto’nun izni ile bulunmaktadır. Tüm hakları saklıdır.

Yazan      : Wayne MUROMOTO

Tercüme : Engin TANJU

Jojutsu Hakkında

SHİNTO MUSO RYU JOJUTSU

JOJUTSU HAKKINDA

Jodo Jo’nun; yani tahta değneğin yoludur.Günümüzde Jodo’nun en yaygın uygulanan şekli Zen Nihon Kendo Renmei‘den uyarlanan Seitei Jo’dur. Seitei Jo,1960’larda Shindo Muso Ryu tekniklerinden türemiştir. Çeşitli silahların (jo,ken,kodachi,nito,tanjo,jutte,tessen,kusarigami) kullanımını içeren bu eski savaş sanatı 16.yy. sonlarına doğru bir Katori Shinto Ryu ve Jikishinkage Ryu öğrencisi olan Muso Gonnosuke (Katsuyoshi) tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Bu kişi hakkında çok az somut bilgiye rastlanmaktadır. Birçok kaynak onun Jo teknikleri buluşunu dilden dile dolaşan bir hikayedeki karşılaşma ile özdeşleştirir. Bu karşılaşma çok ünlü bir kılıç ustası olan ve Gorinnosho (beş dairenin kitabı) adlı eserin sahibi Miyamoto Musashi (Shinmen Musashi No Kami Fujiwara No Genshin) ile olduğu söylenir.

Bu iki ustanın ve düellolarının üzerine bir çok hikaye anlatılmıştır, ne yazık ki kesin olarak ne olduğu kimse tarafından bilinmemektedir. En akla yatkın ve çok yaygın bir hikayeye göre Muso ve Musashi’nin düellosu şöyle aktarılmaktadır; Muso‘nun elinde uzun bir bo, Musashi’de ise kendi ismini taşıyan iki kılıç vardır. Muso Musashi’nin kafasına doğru ani bir saldırı yapar, Musashi ise bunu kılıçlarını kullanarak jujidome (çapraz bir tutuş) ile engeller ve “Kusou, bunu neden düşünemedim?” der morali bozularak, fakat aniden aklına bir fikir gelir. Sopasını kısaltarak ani bir atakla tekrar saldırır Musashi’ye. ”İzle bunu Miyamoto” diye bağırarak sopasını tekrar jujidome bloğu hazırlayan Musashi’nın kafasına doğru sallar. Musashi bu vuruşu engellemesine rağmen kısa sopasının avantajıyla diğer yönden Musashi’nin koluna vurmayı başarır. Bu aynı zamanda yeni bir Koryu’nun doğuşudur.

Jojutsu

Jojutsu

Jodo Jo’nun; yani tahta değneğin yoludur. Günümüzde Jodo’nun en yaygın uygulanan şekli Zen Nihon Kendo Renmei‘den uyarlanan Seitei Jo’dur. Seitei Jo,1960’larda Shinto Muso Ryu tekniklerinden türemiştir. Çeşitli silahların (Jo, Ken, Kodachi, Nito, Tanjo, Jutte, Tessen, Kusari Gama) kullanımını içeren bu eski savaş sanatı 16.yy. sonlarına doğru bir Katori Shinto Ryu ve Jikishinkage Ryu öğrencisi olan Muso Gonnosuke (Katsuyoshi) tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Bu kişi hakkında çok az somut bilgiye rastlanmaktadır. Birçok kaynak onun Jo teknikleri buluşunu dilden dile dolaşan bir hikayedeki karşılaşma ile özdeşleştirir. Bu karşılaşma çok ünlü bir kılıç ustası olan ve Gorinnosho (beş dairenin kitabı) adlı eserin sahibi Miyamoto Musashi (Shinmen Musashi No Kami Fujiwara No Genshin) ile olduğu söylenir.

Bu iki ustanın ve düellolarının üzerine bir çok hikaye anlatılmıştır, ne yazık ki kesin olarak ne olduğu kimse tarafından bilinmemektedir. En akla yatkın ve çok yaygın bir hikayeye göre Muso ve Musashi’nin düellosu şöyle aktarılmaktadır; Muso‘nun elinde uzun bir bo, Musashi’de ise kendi ismini taşıyan iki kılıç vardır. Muso Musashi’nin kafasına doğru ani bir saldırı yapar, Musashi ise bunu kılıçlarını kullanarak jujidome (çapraz bir tutuş) ile engeller ve “Kusou,bunu neden düşünemedim?” der morali bozularak, fakat aniden aklına bir fikir gelir. Sopasını kısaltarak ani bir atakla tekrar saldırır Musashi’ye. ”İzle bunu Miyamoto” diye bağırarak sopasını tekrar jujidome bloğu hazırlayan Musashi’nın kafasına doğru sallar. Musashi bu vuruşu engellemesine rağmen kısa sopasının avantajıyla diğer yönden Musashi’nin koluna vurmayı başarır. Bu, aynı zamanda yeni bir Koryu’nun doğuşudur.

 

19.MART 2016 CUMARTESİ GÜNÜ 17:00 – 19:00 SAATLERİ ARASINDA SHINTO RYU KENJUTSU SEMİNERİ

Ahmet Kösoğlu

seminerAhmet Kösoğlu Semineri 19 Mart 2016

Aikido’nun temelini oluşturan tekniklerin hemen hepsi kılıç teknikleridir. Bu nedenle Aikido çalışan herkesin Ken ile tanışmaları ve kenjutsu çalışması önemlidir. Kenjutsu’nun Aikido ile ilişkisini konu alan Semineri Ahmet Kösoğlu verecektir.19.mart 2016 cumartesi günü 17:00 – 19:00 saatleri arasında Shinto Muso Ryu Jojutsu ve Shinto Ryu Kenjutsu öğretisinin Türkiyede’ki tek adresi Shibumidojo’daki seminerde göreceğiz.Seminer Savaş sanatlarına ilgisi olan herkese açıktır.

Seminere katılmak isteyeler aşağıda yazılı telefon ve mail adresleri ile iletişime geçebilir.

info@shibumidojo.com

Tel: 0216 – 349 03 87 – 0533 657 01 34