Konum,34710,Türkiye
+90216 349 03 87
info@shibumidojo.com

Jodo Türk... Jo (Sopa) Kullanma Sanatı

SHINTO MUSO RYU JO JUTSU

Kenjutsu ve Jojutsu İlişkisi


Japon savaş sanatlarında diğer disiplinler içinde kılıç merkez olarak kabul görür. Örneğin Jo’ yu kılıca karşı nasıl kullanabilirim? Naginata’yı kılıca karşı nasıl kullanabilirim? Kılıç; diğer savaş sanatlarını öğrenirken eğiten taraftır.
Bu kılıç kullanma stili genellikle Shinto Muso Ryu Jojutsu, Seitei,Omote ve Chudan kataları öğrenmiş öğrencilere gösterilir. Ama öğrenciler bu seviyeye gelene kadar çalışıkları jo katalar esnasında Uchidachi (kılıç tarafı) rolünü üstlenirken, temel duruşlar kamaeleri, temel kılıç çekme tekniklerini, kesiş açı ve kesiş yöntemlerini zaten çalışmış olurlar. Shinto Ryu Kenjutsu katalarını derinlemesine anlamak için Shinto Muso Ryu Jojutsu Jo’yu kullanış anlayışını, zamanlama ve mesafe kavramlarını anlamak gerekir.

Bu stil, Koryu (klasik stil) mantığı içerisinde geniş ve büyük hareketler, derin kesişler yerine ufak ama zamanlaması ve mesafesi doğru hareketler ve göreceli olarak sığ kesişlerle ön plana çıkar. Kafanın ön kısmı, boynun her iki yanından geçen ana arterler, üst gövde, eklem yerleri ve mide bu sığ kesişlerde ana hedefleri oluşturmaktadır. Bu bölgelere yapılacak derin olmayan kesişler dahi ölümcül sonuçlar doğurabilir. Stili sadece ken kataları içinde algılamamak, jo katalarındaki Uchidachi (kılıç tarafı) ve Shidachi (jo tarafı) rollerini iyi özümsemek, hepsini üst üste koyarak teknik derinliğini artırmak gerekir. Shinto Ryu Kenjutsu’yu diğer stillerden ayırt eden bir diğer özelliği ise; çoğu Kenjutsu Ryu’sunda kılıcın sürekli çift elle tutulması öğütlenirken, Shinto Ryu Kenjutsu’da kılıcın tek elle kullanılması ve diğer elin sonradan kılıcı tutmasıdır. Shinto Ryu Kenjutsu bünyesinde bulundurduğu çift kılıç teknikleri de(kodachi-odachi) bu tek el ile kılıç kullanma tercihinin ana prensiplerini içermektedir. Farklı mekan, durum ve koşulları göz önüne alarak temel olarak uzun kılıç (odachi) kataları ve kısa kılıç (kodachi) kataları olarak iki kısma ayrılan Shinto Ryu Kenjutsu, farklı uzunluklardaki kılıçların mesafe ve zamanlama farklarını, aynı temel kullanım prensipleri içerisinde sunar.

Jutsu ve Do Arasındaki Fark

ile Do arasındaki farkı bilmeniz gerekir. “Do” bir yaşam tarzıdır, “Jutsu” dövüş tekniğidir. Sadece Jutsu ile ile yeterli olmayabilirsiniz. Do’yu bulduğunuzda Jutsu’yu da bulabilirsiniz. Açıkça görebilirsiniz. Aynı zamanda nasıl çalışmanız gerektiğini de göreceksiniz.
Ne istediğinizi bulursanız savaş sanatının yolunu da çok açık göreceksiniz. Pek çok şeyi daha net anlayacaksınıJutsu z (insanlar, toplum vb.) Eğer bunu yaparsanız Jutsu ve Do arasındaki dengeyi de kuracaksınız. Savaş sanatlarının alt yapısının esaslarını anlamazsanız, savaş sanatları hakkında konuşamazsınız. Bugün Budo yabancı ülkelerde popüler. Ancak savaş sanatları kelimesinin anlamı sadece tekniktir. Bu Budo kelimesinin anlamının sadece yarısıdır.

Kenjutsu’nun Diğer Uygulamalardan Farkı


Kenjutsu, Aikiken, iaido veya iaijutsu ile birbirine karıştırılmamalıdır.İaijutsunun rolü genellikle bir kılıç İaijutsu tekniklerin mükemmel bir şekilde uygulanmasına izin verir. Daha sonra iaijutsu partner eşliğinde yapılan katalarda stresin olmamasını sağlar. İaijutsu, kenjutsunun içinde yer alan ve kenjutsunun bir parçası olup tamamlayıcı olarak görev yapan teknikler topluluğudur. Bu nedenle iaijutsu farklıdır. İaijutsu ve kenjutsu arasındaki genel fark bir kataya başlarkenki kılıç duruşlarındadır.

İaijutsuda başlangıçta kılıç saya (kın) nın içindedir ve kılıç çekerken yapılan kesme hareketleri üzerinde durulur. Genellikle koryu merkezi iaijutsu katasında uygulamaların adımlarını düzgünce değiştirmektir. Ve kılıcın sayadan çekilme hızı burada önemlidir.Kenjutsu ile arasındaki fark da kılıcın sayada olup olmamasıdır. Kenjutsuda kılıç saya dışındadır , çoktan çekilmiştir. Saldırı ve savunma tekniklerinin her ikisi üzerinde de durulur. Bununla birlikte bu farkı tutarsız kılan istisnai kenjutsu kataları da mevcuttur. Bu kenjutsu kataları da iaijutsu katalarının başında olduğu gibi kılıç sayanın içerisindedir.

Contact form will be displayed here. To activate it you have to set the "contact form shortcode" parameter in Customizer.