Başlık

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Etiket arşivijodo

Shınto Muso Ryu Çalışma Ve Gelişim Evresi

      SHINTO MUSO RYU JOJUTSU ÇALIŞMA VE GELİŞİM EVRESİ

     DERECE          KYU VE DAN SEVİYESİ İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN HAREKETLER

HACHIKYU

8. KYU

JO SUBURİ

1) KAMAE                         ( DURUŞLAR )

2) SHOMENUCHI            ( SAĞ, SOL )   ( JO SUBURİ )
3)  HONTEUCHI              ( JO SUBURİ )

4) GYAKUTEUCHI           ( JO SUBURİ )

5) HIKIOTOSHIUCHI        ( JO SUBURİ )

NANAKYU

 7. KYU 

JO×UCHIKOMI

1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI

ROKUKYU

6. KYU

TANDOKUDOSA

JO TARAFI

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI

GOKYU

 

5. KYU

TANDOKUDOSA

JO TARAFI

  7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

YONKYU

 

 

4. KYU

 SOTAI DOSA

KEN VE JO TARAFI

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI

SANKYU

 

3. KYU

SOTAI DOSA

  7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

NIKYU

2. KYU

 SEITEI KATA

KEN VE JO TARAFI

1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE

ICHIKYU

1. KYU

SEITEI KATA

KEN VE JO TARAFI

4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI

SHODAN

1. DAN

SEITEI KATA

  8) TACHI OTOSHI
9)  RAI UCHI
10) SEIGAN
11) MIDARIDOME

NIDAN

 

2. DAN

 OMOTE

  1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

 CHUDAN

  1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE×ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN

RAN AI

SANDAN

3. DAN

 KAGE

İsimleri OMOTE gibi

  1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

YONDAN

4. DAN

(12) SAMIDARE
1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN×ZEN
5) MIJIN×GO
6) GANTSUBUSHI

(13) GOHON×NO×MIDARE1) TACHIOTOSHI×NO×MIDARE
2) SAKAN×NO×MIDARE
3) KENGOME×NO×MIDARE
4) KASUMI×NO×MIDARE
5) SHAMEN×NO×MIDARE
GODAN

5. DAN

 OKU

  1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI
9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

HIDEN

OKU’DAN SONRA

 ( OKUIRI )

 SHOMOKUROKU

 GOMOKUROKU

MENKYO

MENKYO KAIDEN

 GİZLİ TEKNİKLER İÇERİR.

   SHINTO MUSO RYU JOJUTSU ÖĞRETİSİ

                   SHINTO MUSORYU JOJUTSU

(1) KEN×SUBURI

1) SHOMEN×UCHI
2) KIRIKAESHI
3) KESAGIRI
4) UKEMAWASHI
5) UCHIOTOSHI

(2) KEN×BATTO

1) NUKITSUKE
2) SEIGAN×NO×TACHI
3) ICHIREI×NO×TACHI
4) RAN×AI× NO×TACHI
5) TSUBAWARI×NO×TACHİ

 (3) JO×SUBURI

1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI

(3) JO×SUBURI

1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI

 (4) JO×UCHIKOMI

1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) MAKIOTOSHI

(5) TANDOKUDOSA

  1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI
7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

(6) SOTAI DOSA

Same names as TANDOKU DOSA

 (7) SEITEIGATA

  1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE
4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI
8) TACHIOTOSHI
9) RAIUCHI
10) SEIGAN
11) MIDAREDOME
12) RAN×AI

 (8) OMOTE

  1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

(9) CHUDAN

1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE×ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN

                    (10) RAN×AI
1) RAN×AI
(O×DACHI)

2)  RAN×AI
(KO×DACHI)

(11) KAGE

 1   image001 12

Same names as OMOTE

              (12) SAMIDARE  

1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN×ZEN
5) MIJIN×GO
6) GANTSUBUSHI

(13) GOHON×NO×MIDARE

1) TACHIOTOSHI×NO×MIDARE
2) SAKAN×NO×MIDARE
3) KENGOME×NO×MIDARE
4) KASUMI×NO×MIDARE
5) SHAMEN×NO×MIDARE

  (14) OKU

  1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI

  9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

 (15) HIDEN

Jojutsu İle Jodo Arasındaki Fark

fig

Kılıç kullanan bir saldırgana karşı 1.28 m.lik sopa kullanılan eşsiz bir savunma sanatıdır. Jojutsu özellikle ve sadece bu amaç için geliştirilmedi. Gerçek amaç; belirli bir savaşçıyı bozguna uğratmaktı. Bir “Kılıç Aziz”i tüm zamanların en ünlü ve en saygın samurayı Miyamoto Musashi ve Muso Gonnosuke nin efsanevi düellosu Jojutsu sanatını ortaya çıkardı. Daha doğrusu “Jojutsu tarihini ”yazmış oldular.Jojutsu, bu olayı takip eden yıllar boyunca, 12 ana blok ve saldırı temeline dayanan 64 özel teknikle gelişti. Daha yakın tarihinde ise 12 Seitei Jodo Kata şekli özümsendi (Kata; standart eşli çalışma şablonu). Böylece 12 modern kata JODO (JO’nun yolu), 64 eski waza ise JOJUTSU olarak şekillenmiş oldu.

jo

 JO NEDİR?

 Samuray’ın her savaş sanatında olduğu gibi, JOJUTSU da BUSHIDO ilkeleriyle demlenmiştir (şekillenmiştir). Bununla birlikte, Jojutsu’nun karakteri Jo’nun oluştuğu şartları gözönüne alındığında eşsizliğini  korumaktadır. İlk bakışta Jo’yu zalim bir samuray kılıcından korunmak için yeterli görmek çok zordur. Yine de Jo, kılıca karşı daha kesici olabilecek özelliklere ve fazla avantajlara sahiptir.

Jojutsu Çalışma ve Gelişim Evresi

Jojutsu Çalışma ve Gelişim Evresi

 JODO KIHON WAZA

 

JODO TEMEL TEKNİKLER

 

1-hunte-uchi
Jo animasyon
batto3
Ken Suburi
animation2
Ken Batto

Uzakdoğu Savaş Sanatları Ve Kültür Derneği Shibumi Dojo  

Shinto Muso ryu jo jutsu temel teknikleri                              Katori shinto ryu ken jutsu batto'lar

1. HonteUchi                             7. Kuri tusuke                                     1. Shomen uchi        6. Niki tsuke

2. Gyakute Uchi                        8. Kuri hanashi                                   2. Kiri keashi            7. Seigan no tachi

3. hiki otoshi uchi                     9. Tai atari                                          3. Kesa kiri                8. İchi ran no tachi  

4. Keshi tsuki                            10. Tsuki hazuchi uchi                     4. Uke mawashi          9.Ran ai no tachi

5. Gyaku te tsuki                      11. Do barai uchi                              5. Uchi otoshi             10. Tusubawari no tachi

i6. Maki otoshi                          12. Tai hazushi uch

DERECE KYU VE DAN SEVİYESİ İÇİN  BİLİNMESİ GEREKEN HAREKETLER
HACHI KYU

8. KYU 

JO SUBURİ

1) KAMAE                         ( DURUŞLAR )

2) SHOMEN UCHI            ( SAĞ, SOL )   ( JO SUBURİ )

3)  HONTE UCHI               ( JO SUBURİ )  

4) GYAKUTEUCHI           ( JO SUBURİ )    

5) HIKIOTOSHIUCHI      ( JO SUBURİ )    

NANA KYU

7. KYU

JO×UCHIKOMI
1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI

ROKU KYU
6. KYU TANDOKUDOSA  JO TARAFI1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI
GOKYU

5. KYU

 TANDOKUDOSA  JO TARAFI7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

YONKYU

4. KYU

 SOTAI DOSA  

KEN VE JO TARAFI

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI

SANKYU

3. KYU 

SOTAI DOSA

7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

NIKYU

2. KYU 

SEITEI KATA  KEN VE JO TARAFI1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE

ICHIKYU

1. KYU 

SEITEI KATA  KEN VE JO TARAFI4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI

SHODAN 

1. DAN 

SEITEI KATA

8) TACHI OTOSHI
9) RAI UCHI
10) SEIGAN
11) MIDARIDOME

NIDAN

2. DAN

OMOTE

1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

CHUDAN

1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE×ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN
  RAN AI

SANDAN

3. DAN

KAGE  İsimleri OMOTE gibi

1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

YON DAN

4. DAN

 SAMIDARE 1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN×ZEN
5) MIJIN×GO
6) GANTSUBUSHI
 GOHON NO MIDARE)  1)TACHIOTOSHI×NO×MIDARE
2) SAKAN×NO×MIDARE
3) KENGOME×NO×MIDARE
4) KASUMI×NO×MIDARE
5) SHAMEN×NO×MIDARE
GO DAN

5. DAN

OKU1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI
9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

HIDENOKU'DAN SONRA  ( OKUIRI )SHOMOKUROKU

GOMOKUROKU

MENKYO

MENKYO KAIDEN

GİZLİ TEKNİKLER İÇERİR.

SHINTO MUSO RYU JOJUTSU ÖĞRETİSİ

SHINTO MUSO RYU JOJUTSU
(1) KEN×SUBURI  1) SHOMEN×UCHI
2) KIRIKAESHI
3) KESAGIRI
4) UKEMAWASHI
5) UCHIOTOSHI

(2) KEN×BATTO1) NUKITSUKE
2) SEIGAN×NO×TACHI
3) ICHIREI×NO×TACHI
4) RAN×AI× NO×TACHI
5) TSUBAWARI×NO×TACHİ
(3) JO×SUBURI1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI
(3) JO×SUBURI
1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI
(4) JO×UCHIKOMI
1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) MAKIOTOSHI
(5) TANDOKUDOSA1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI
7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)
(6) SOTAI DOSA
1                 12
Same names as TANDOKU DOSA
(7) SEITEIGATA1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE
4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI
8) TACHIOTOSHI
9) RAIUCHI
10) SEIGAN
11) MIDAREDOME
12) RAN×AI
(8) OMOTE1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI
(9) CHUDAN1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN
(10) RAN AI
1) RAN AI
(O×DACHI)

2)  RAN AI
(KO×DACHI)
(11) KAGE1            12   Same names as OMOTE
  SAMIDARE  
1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN ZEN
5) MIJIN GO
6) GANTSUBUSHI
GOHON×NO×MIDARE1) TACHIOTOSHI NO MIDARE
2) SAKAN NO MIDARE
3) KENGOME NO MIDARE
4) KASUMI NO MIDARE
5) SHAMEN NO MIDARE
(14) OKU1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI

9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

Jojutsu

Jojutsu

Jodo Jo’nun; yani tahta değneğin yoludur. Günümüzde Jodo’nun en yaygın uygulanan şekli Zen Nihon Kendo Renmei‘den uyarlanan Seitei Jo’dur. Seitei Jo,1960’larda Shinto Muso Ryu tekniklerinden türemiştir. Çeşitli silahların (Jo, Ken, Kodachi, Nito, Tanjo, Jutte, Tessen, Kusari Gama) kullanımını içeren bu eski savaş sanatı 16.yy. sonlarına doğru bir Katori Shinto Ryu ve Jikishinkage Ryu öğrencisi olan Muso Gonnosuke (Katsuyoshi) tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Bu kişi hakkında çok az somut bilgiye rastlanmaktadır. Birçok kaynak onun Jo teknikleri buluşunu dilden dile dolaşan bir hikayedeki karşılaşma ile özdeşleştirir. Bu karşılaşma çok ünlü bir kılıç ustası olan ve Gorinnosho (beş dairenin kitabı) adlı eserin sahibi Miyamoto Musashi (Shinmen Musashi No Kami Fujiwara No Genshin) ile olduğu söylenir.

Bu iki ustanın ve düellolarının üzerine bir çok hikaye anlatılmıştır, ne yazık ki kesin olarak ne olduğu kimse tarafından bilinmemektedir. En akla yatkın ve çok yaygın bir hikayeye göre Muso ve Musashi’nin düellosu şöyle aktarılmaktadır; Muso‘nun elinde uzun bir bo, Musashi’de ise kendi ismini taşıyan iki kılıç vardır. Muso Musashi’nin kafasına doğru ani bir saldırı yapar, Musashi ise bunu kılıçlarını kullanarak jujidome (çapraz bir tutuş) ile engeller ve “Kusou,bunu neden düşünemedim?” der morali bozularak, fakat aniden aklına bir fikir gelir. Sopasını kısaltarak ani bir atakla tekrar saldırır Musashi’ye. ”İzle bunu Miyamoto” diye bağırarak sopasını tekrar jujidome bloğu hazırlayan Musashi’nın kafasına doğru sallar. Musashi bu vuruşu engellemesine rağmen kısa sopasının avantajıyla diğer yönden Musashi’nin koluna vurmayı başarır. Bu, aynı zamanda yeni bir Koryu’nun doğuşudur.

 

Uzak Doğu Savaş Sanatları ve Kültür Derneği’nin düzenlediği Shinto Muso Ryu Jojutsu semineri için, Katsuhiko Arai Sensei 28 Eylül – 9 Ekim 2015 tarihleri arasında Shibumi Dojo’da

seminerUzak Doğu Savaş Sanatları ve Kültür Derneği’nin düzenlediği Shinto Muso Ryu Jojutsu semineri için, Katsuhiko Arai Sensei 28 Eylül – 9 Ekim 2015 tarihleri arasında tekrar Türkiye’de. Shibumi Dojo’da yapılacak olan Shinto Muso Ryu Jojutsu seminerinde; her sene olduğu gibi Jojutsu ve Kenjutsu eğitiminin yanı sıra Kusarigama, Jutte, Tanjo, Kodachi, Taijutsu ve Aikido (Ki) ile ilgili de seminer verecektir. Seminer, Arai Sensei’nin bilgilerinden faydalanmak isteyen herkese açıktır.

Seminer programı katılım sayısı belirlendikten sonra açıklanacaktır.

Seminere katılmak isteyenler, info@shibumidojo.com adresine mail gönderebilir veya aşağıda yazılı telefonlardan arayabilirler.

Tel: 0216 – 349 03 87 / 0533 657 01 34

jojutsu (2)

JOJUTSU HAKKINDA

JOJUTSU HAKKINDA

Jodo Jo’nun; yani tahta değneğin yoludur. Çeşitli silahların (jo,ken,kodachi,nito,tanjo,jutte,tessen,kusarigami) kullanımını içeren bu eski savaş sanatı 16.yy. sonlarına doğru bir Katori Shinto Ryu ve Jikishinkage Ryu öğrencisi olan Muso Gonnosuke (Katsuyoshi) tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu kişi hakkında çok az somut bilgiye rastlanmaktadır. Birçok kaynak onun Jo teknikleri buluşunu dilden dile dolaşan bir hikayedeki karşılaşma ile özdeşleştirir. Bu karşılaşma çok ünlü bir kılıç ustası olan ve Gorinnosho (beş dairenin kitabı) adlı eserin sahibi Miyamoto Musashi (Shinmen Musashi No Kami Fujiwara No Genshin) ile olduğu söylenir.Sakan

Bu iki ustanın ve düellolarının üzerine bir çok hikaye anlatılmıştır, ne yazık ki kesin olarak ne olduğu kimse tarafından bilinmemektedir. En akla yatkın ve çok yaygın bir hikayeye göre Muso ve Musashi’nin düellosu şöyle aktarılmaktadır; Muso‘nun elinde uzun bir bo, Musashi’de ise kendi ismini taşıyan iki kılıç vardır. Muso Musashi’nin kafasına doğru ani bir saldırı yapar, Musashi ise bunu kılıçlarını kullanarak jujidome (çapraz bir tutuş) ile engeller ve “Kusou, bunu neden düşünemedim?” der morali bozularak, fakat aniden aklına bir fikir gelir. Sopasını kısaltarak ani bir atakla tekrar saldırır Musashi’ye. ”İzle bunu Miyamoto” diye bağırarak sopasını tekrar jujidome bloğu hazırlayan Musashi’nın kafasına doğru sallar. Musashi bu vuruşu engellemesine rağmen kısa sopasının avantajıyla diğer yönden Musashi’nin koluna vurmayı başarır. Bu aynı zamanda yeni bir Koryu’nun doğuşudur. Günümüzde Jodo’nun en yaygın uygulanan şekli Zen Nihon Kendo Renmei‘den uyarlanan Seitei Jo’dur. Seitei Jo,1960’larda Shindo Muso Ryu tekniklerinden türemiştir.