Konum,34710,Türkiye
+90216 349 03 87
info@shibumidojo.com

Yazılar

Created with Sketch.

Uzak Doğu sporları deyince akla biraz sertlik, şiddet geliyor. Gerçekten böyle mi?

08

ŞİDDETİ ÖNLEMEDE BİR TERAPİ YÖNTEMİ OLARAK

Savaş sanatları tam olarak anlaşıldığında iki insan arasında bir yenişme, alt etmek, kendi üstünlüğünü kanıtlamak
karşısındakine zarar vermek yönteminden çok daha farklı ve başka bir şey olduğu anlaşılır. Savaş sanatları tam
uygulandığında kişiyi zihinsel dinginliğe, ruhsal bütünlüğe ve kendine güvene ulaştıran ruhsal bir yoldur… Savaş sanatlarının
amacı kişiliği geliştirmektir… Kişinin kendini öfkeden, yanılsamalardan ve sahte isteklerden arındırmasıdır. Sağlıklı bir
beden ve dingin bir ruha sahip olmak için önce bedenimize ve ruhumuza özen göstermemiz ve onları tanımamız
gerekir. Savaş sanatları bize kendimizi tanıma imkanı sağlar ve bu sanatlarda ustalaşmak ise bedenimiz, zihnimiz ve aklımızı
doğru şekilde kullanmayı öğretir bize. Savaş sanatları bedensel ve ruhsal gelişimi tamamlar. Bedeniniz doğru bir şekilde
çalışmayı öğrendikçe yaşam gücünüz de artacaktır. Varolmaya çalışmak yerine yaşamaktan zevk almaya başlayacaksınız. Ruh ve bedenen sağlıklı bir birey şiddete gerek duymaz ,

Saldırganlığı özendirmiyor mu bu spor dalları? 

Hemen her canlıda kendini koruma güdüsü vardır,ve bunu kendine ve de başkalarına ispatlama arzusu. Bu duyguyu ve
güdüyü en emin yoldan ve zarar görmeden ancak Dojo ortamında tatmin edebilir.Korkan insanın genelde iki seçeneği vardır; ya
saldırır, ya da kaçar, Hayvanlarda da durum böyledir. İnsan ne yapacağını , nasıl davranacağını bilemediği zaman şuursuz
davranır ve ilkel yöntemlere başvurur, kaba ve saldırgan olur. Korkularını tanıyıp üstesinden gelen ve korkunun doğurduğu
öfkeyi bilen insan bunları bünyesinden dışarı atar. Boşalan bu boşluğa da sevgi dolar. Dojo’nun bireyi şiddeti Dojo ‘da bırakmıştır.
Savaş sanatları, sağlıklı olmaya yönelik bir form tutma antrenmanı ve yaşam biçimi olarak insan organizması üzerinde çeşitli
olumlu etkileri vardır. Burada formda olmakla kasdedilen, yaşam içinde bedensel, ruhsal ve toplumsal anlamlarda
karşılaştığımız çok yönlü zorlanmalarla başa çıkma yeterliliğidir. Bu çalışmalarla amaçlanan  sağlıklı olma durumudur: “
Kişinin kendisini bedensel, ruhsal ve toplumsal anlamda iyi hissetmesi durumudur.” Savaş sanatları psikolojisi, kişinin kendi
içinde ve başkalarına karşı duyduğu güvenin pekişmesini ve ayrıca dayanıklılık ve sürekliliğin gelişmesini kolaylaştırır.
Savaş sanatları, konsantrasyon için, iç huzursuzluğun ve gerginliğin denetimi için tekniklerin öğrenilmesini sağlarken insanın
kendi kişiliğinin bağımsızlığını kavramasının yollarını gösterir. Örneğin; düşmek, kişiyi kendi korkularıyla başa çıkmada
yoğun ve başarılı bir biçimde eğitirken, aynı zamanda özgüveni de büyük ölçüde güçlendirir. Düşme çalışmalarının antrenman
dinamiği içinde sürekli bir yeri vardır ve kişinin (sözcüğün hem gerçek hem simgesel anlamıyla) “yeniden ayağa kalkma” ve “bilinçle düşme”  yeteneğini geliştirir ve bunu giderek daha fazla yaşamın diğer  alanlarına aktarmayı öğretir. Yaşamda da insan düşer, kalkar yine düşer, yine kalkar…

Çocuklar için önerilebilir mi Uzakdoğu sporları? Yurt dışında durum nedir?

Çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimini tamamlamada en etkili sporun judo olduğu söylenir. Yurt dışında, Fransa’da judo en ön sıralarda yer alır, keza İngiltere’de de durum aynıdır. Almanya’da ise suça eğilimli çocuklar, suç işlemiş çocuklar ve problemli çocukların tekrar topluma kazandırılması için Pro-Judo e.V Option Sportive Program adı altında Adalet Bakanlığı, yerel belediyeler ve maddi destek sağlayan diğer kuruluşlarla beraber ortak ve verimli bir proje başlatmışlardır. Amaç suç işlemeden önlem almak!. Önceden alınan önlem sonradan telafisi mümkün olmayan olayları engeller. Hapiste veya islah evinde harcayacakları parayı suç işlememek için eğiterek eğitime harcayıp ortaya kapkaççı bir toplum çıkarmamak. Problemli kişilerin ve grupların topluma uyumunu sağlamak için bu başarılı çalışma Almanya’da uygulanmaktadır. Geniş bilgi için adres ve faaliyeti destekleyen kurumlar listesi aşağıdadır.
Der Pro Judo e.V.  ve Langenhagen Polisinin, ortak çalıştığı konular ‘Şiddete Karşı SPOR konuları taktir edilmekte ve her  vesileyle ödüllendirilmektedir. Pro Judo, gençlerin cezalandırılarak yönlendirilmesi ve eğitilmesine karşı çıkmakta, gençleri bilhassa suçlu durumdayken, daha çok yardım ve sporla yönlendirme konularına önem vermektedir.Osman Yanar Roggenkamp 8 30851  Langenhagen, Almanya Pro_Judo@hotmail.com 

 

 

Langenhagen Şehir Kuruluşları: Polis, okullar, çocukları korumak için kurulmuş kurumlar  (Jugendpflege, Präventionsrat) Universität Hannover, Fachhohschule

Aşağı Saksonya Spor Teşkilatı (LSB Niedersachsen)

DJB ve NJV (bölge ve eyalet judo federasyonları)

Lions-Club (bölgesel özel kuruluş)

Wolfswagan Firması

Kaç yaşında başlanabilir? Kaç yaşa kadar devam edilebilir?

Savaş sanatları, ciddiyetle uygulanması koşuluyla, her cins ve yaş gurubundan insanlar için  form tutmanın ve sporun her düzeyinde rahatlatıcı, eğlendirici ve tehlikesiz bir etkinliktir. Çocuklarda altı yaş gurubu savaş sanatlarına başlamak için normal bir yaştır. Büyüklerde ise savaş sanatlarına başlamak için yetmiş yaş pek de geç sayılmaz…Tabi ki “judo” gibi müsabaka sporlarına erken yaşta başlamanın avantajı büyüktür. Savaş sanatlarında herkes kendi yaş ve fizik durumuna göre bir yol seçebilir. Örneğin Jojutsu bay, bayan her yaş gurubunun rahatlıkla yapabileceği bir savaş sanatıdır. İnsan ayakta durup yürüyebildiği süre savaş sanatlarıyla fiziksel olarak ilgilenebilir,yaş ile sınırlı değildir.
judo-cocuk

Salonunuzda şu anda düzenli spor yapmakta olan çocukların yaş grubu ve sayısı nedir?

Altı ila oniki yaş gurubu, on veya onbeş kişi arasında, sayı değişir. Çok kalabalık olduğunda ise kontrol elden çıkar .Amaç
 eğitimse bir hoca da en fazla o kadar kişiyle ilgilenebilir.

 Bir çocuğu eğitime alırken hangi özellikleri taşımasına dikkat ediyorsunuz?

Çocuğun yaşından çok verileni algılaması önemli, bazen dört yaşında fakat çok uyumlu çocukla çalışılır ve çocuk, hareketlere, oyunlara ve arkadaşlarına mükemmel bir uyum sağlar, bazen de tam tersi olur, sekiz  – dokuz yaşında olup hiçbir aktiviteye uyum sağlayamayanlar olur. Çocuklar  bu sporlara anne, baba veya çevrenin ya da filmlerin etkisiyle başlar, sonra da severse devam eder. Bu eğitimlere mani herhangi önemli bir sağlık problemi yoksa çocuklarda seçme hakkı çocuklarındır. Hepsi bizim çocuğumuz hangisine hayır diyebilirsiniz? Bu durum büyüklerde faklıdır ,talebe adayı farkında olmadan elemeden geçer, hal ve tavrı, birkaç hareketi, soruları kendini anlatır. Kabul edilip edilmediği kibar bir dille kendisine belli edilir. Geleneksel savaş sanatlarında referansla talebe alınır. Dojo farklı bir mekandır, (savaş sanatlarının calışıldığı mekan) hocanın gözünden kaçanlar Dojo’nun gözünden kaçmaz, uyum sağlayamayanlar Dojo’dan ayrılmak zorunda kalır ..

Uzak Doğu sporları genel olarak kişiye, aileye, özel olarak da çocuklara ne kazandırır?

– Uzak Doğu sporları kişiye sağlıklı bir vücut dingin bir ruh hali kendine saygı ve güven kazandırır. (Kendine saygısı
 olmayanın  başkasına da saygısı olmaz ).
– Aile ve topluma, sorunlarının ve sorumluluklarının farkında olan ahlak sahibi bir fert kazandırır.
– Kazandırdığı mücadele yeteneği sayesinde ,sorunlar karşısında yılmayıp sorunu akıllıca çözmeyi öğretir.
– Bir disiplin sporu olan JUDO çocuklara ve gençlere yaşlarına uygun anlamda yardımcı olur.
– Sorumluluk duygularını geliştirir.
– Eylemlerinin getireceği sonuçların  bilincine varmalarını öğretir.
– Başkalarına ve çevrelerine özen göstermelerini sağlar.
– Kendi kendilerini denetleme mekanizmalarını güçlendirir.
– Var olan fiziksel gücü doğru kullanmayı öğretir .
– Düşünerek ve denetimli davranışı ön plana çıkarır.
– Özgüvenin güçlenmesini sağlar.
– Yakın çevredeki insanlara karşı saygılı olmayı öğretir.
– Kendine değer verme duygusunu geliştirir.
– Bedensel ve zihinsel enerjiyi bilinçli kullanmayı öğretir.
– Sürekli ve yoğun yüzleşme yeteneği kazandırır.

Bir çocuk ve bir yetişkin için bu sporların maliyeti nedir?

 -Maliyet açısından ise sadece gi denilen (çalışmalarda giyilen bir elbise) fiyatı 125 – 150.TL. Bir de çalıştığı Dojo’nun
 idamesi için katkı payı (aidat). Aidat Dojo giderlerine göre değişir ortalama 200.00 TL. ile 500.00 TL.civarındadır

info@shibumidojo.com